Biztonságos gyomirtás

Biztonságos gyomirtás - Egyedi környezeti vizsgálatot végeztünk a szigetmonostori ivóvízbázis területén végzendő vegyszerezési munkálatokhoz
 
A „Pannon homoki gyepek (6260) helyreállítása a HUDI20046 Szigeti homokok területén” című intézkedést a 1041/2011. (III. 9.) Korm. határozat írta elő. A területen a pannon homoki gyepeket elsősorban a nem őshonos fafajok és lágyszárúak terjedése veszélyezteti. A selyemkóró (Asclepias syriaca), az akác (Robinia pseudo-acacia), a bálványfa (Ailanthus altissima), és nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) terjedése az elmúlt évtizedekben olyan mértéket öltött, hogy az általános használat keretei között már nem kezelhető, egyszeri nagyobb élőhely-rekonstrukció szükséges.
A szakmai előírás szerint az irtás során kombinált mechanikai és kémiai beavatkozások szükségesek. összesen 65ha területen. Vízbázisvédelmi szempontból a terület a sérülékeny földtani környezetben lévő Monostori partiszűrésű ivóvízbázison található, ezért a kémiai gyomirtást különös körültekintéssel kellett megtervezni. 
 
A földtani környezet, a hidrogeológiai jellemzők, és a felhasználandó vegyszerek oldódási és bomlási adatai alapján dolgoztunk ki egy olyan módszert, amelynek segítségével nagy biztonsággal számítható a különböző típusú gyomirtó szerek többféle felhasználással kijuttatható maximális mennyisége úgy, hogy hogy az ivóvízben a teljes növényvédőszer-koncentrátum a megengedett határérték alatt maradjon.
 
A módszer nem csak ezen a területen használható: az alapadatok- mint például a talaj szivárgási tényezője, vegyszerek összetétele...- módosításával más körülmények között is tudjuk alkalmazni.
Az eljárás eredményességét az azóta elvégzett gyomirtási munkák során végig megfelelő ivóvíz-minőség bizonyítja.
 
Amennyiben érzékeny környezetben növényvédő szereket használnia, és biztosan meg akar felelni az egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, javasoljuk, hogy forduljon hozzánk!
Várjuk megtisztelő érdeklődését!
 
Vissza