Főirányok

Kooperációs Kutatási Központunk a Soproni Egyetem három kara és 16 ipari partnere példaértékű együttműködésének eredményeként, 2005. január 1-én kezdte meg működését az alábbi három kutatási főirányban:

 • Környezeti Hatásvizsgálatok

  Főirányunk akörnyezettudatos tevékenység, a környezetközpontú vállalatirányítás , valamint a társadalmi részvétel támogatásához dolgoz ki eljárásokat. Szállítópályák és -vezetékek hatásvizsgálata során alkalmazandó módszereket fejlesztünk. Biomonitoring rendszerünk célja az élő szervezetek környezetváltozását jelző képességeinek alkalmazása a környezetterhelés kimutatására.

  Részletek
 • Hulladékkezelés és -hasznosítás Kutatási Főirány:

  A települési  szilárd hulladéklerakók csurgalékvizeinek tisztításával, valamint a csurgalékvíz minőségét befolyásoló környezeti hatások és a lerakott hulladék összetételével kapcsolatos összefüggések feltárásával foglalkozunk. Komposztálással kapcsolatos kutatásaink során kiemelt fontosságú a kommunális szenyvíz-iszap, a parkkezelési és lakossági zöldhulladék és a szelektív gyűjtött bióhulladék vizsgálata.

  Részletek
 • Ökoenergetika

  A főirány energetikai ültetvények létesítésével, és hasznosításával kapcsolatos kutatásokat végez, amelyhez kapcsolódóan  a biomassza-termesztés és hasznosítás műszaki feltételeinek megteremtését is vizsgáljuk.

  Részletek