Hulladékkezelés és -hasznosítás Kutatási Főirány:

A települési  szilárd hulladéklerakók csurgalékvizeinek tisztításával, valamint a csurgalékvíz minőségét befolyásoló környezeti hatások és a lerakott hulladék összetételével kapcsolatos összefüggések feltárásával foglalkozunk. Komposztálással kapcsolatos kutatásaink során kiemelt fontosságú a kommunális szenyvíz-iszap, a parkkezelési és lakossági zöldhulladék és a szelektív gyűjtött bióhulladék vizsgálata.

Csurgalékvíz tisztítás

Települési szilárd hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása természet-közeli eljárással:

 • mesterséges nádas-tó energiaültetvénnyel kombinálva
 • környezetbarát, ökológiai folyamatokon alapuló technológia
 • műszaki berendezéseket nem igényel
 • másodlagos hasznosítási lehetőség
 • tisztított víz elhelyezésének problémája nélkül 

A csurgalékvíz minőségét befolyásoló környezeti hatások és a lerakott hulladék összetételével kapcsolatos összefüggések feltárása. 
 Kutatási, vizsgálati lehetőség saját kísérleti telepünkön.

Komposztálás

Kommunális szennyvíziszap komposztálása zöldhulladékkal;
GORE takaróanyaggal borított komposztálási technológiával: 

 • számítógéppel vezérelt O2 és nedvességtartalom szabályozása a komposztálás teljes időtartama alatt
 • optimális körülmények a komposztálásban résztvevő mikroorganizmusok számára
 • mobil rendszer; a hulladék a keletkezés helyén ártalmatlanítható
 • nincs szagemisszió a komposztálás során
 • csurgaléklé nem keletkezik
 • a takaróanyag átjárhatatlan gombák, baktériumok, vírusok számára (zárt rendszer)
 • rövid komposztálási időtartam (4 hét)

A technológiával kapcsolatos kutatások (keverési arány, összetételi, beltartalmi érték vizsgálata, felhasználási lehetőségek)

Csatorna-monitoring

 • a szennyvíz csatornarendszerrel kapcsolatos üzemeltetési-fejlesztési tevékenység támogatása
 • a döntések megalapozása, a mindennapi üzemvitelhez kötődő mennyiségi és minőségi adatokkal és elemzésekkel

A csatornahálózat mennyiségi és minőségi feltárása; állandó mérési helyek létesítése, üzemeltetése:

 • ipari és kommunális szennyvizek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálata
 • az egyes hálózati elemek (túlfolyók, főgyűjtők, csatornák, stb.) működési sajátosságainak elemzése
 • vízdinamikai vizsgálatok

A Kutatási Főirány nyitott újabb projektek, megrendelések befogadására is.

Kosztka László
kutatási főirányvezető