Környezeti Hatásvizsgálatok

Főirányunk akörnyezettudatos tevékenység, a környezetközpontú vállalatirányítás , valamint a társadalmi részvétel támogatásához dolgoz ki eljárásokat. Szállítópályák és -vezetékek hatásvizsgálata során alkalmazandó módszereket fejlesztünk. Biomonitoring rendszerünk célja az élő szervezetek környezetváltozását jelző képességeinek alkalmazása a környezetterhelés kimutatására.

Önálló megbízás formájában, illetve a megbízóval közösen végezhető kutatási/fejlesztési feladatok elvégzésére a Főirány elsősorban a következő témákban vállalkozik:

 • a környezeti teljesítmény javításának eljárásai, benne kiemelt figyelemmel
  • a környezeti hatásvizsgálatok, NATURA 2000 hatásbecslés,
  • a környezeti teljesítményértékelés és tanúsítás,
  • fejlesztési területek környezetállapotának értékelése,
  • természet- és környezetvédelmi monitoring eljárások fejlesztése,
  • kommunikációs és oktatási technikák, szakanyagok fejlesztésére.
 • a környezeti kárértékelés és a kármentesítés tervezésének módszertani megalapozása, kiemelten
  • a vasúti pályák, létesítmények felhagyása,
  • a külszíni bányászat befejezése utáni állapot,
  • a természetvédelmi jelentőségű területeken, valamint
  • az erdőkben bekövetkezhető károk felmérése, a kármentesítés tervezése.
 • mérnökbiológiai alapú környezetvédelmi technikák fejlesztése, elsősorban
  • a roncsolt területek újrahasznosításának előkészítése,
  • a szállítópályák okozta zajterjedés és légszennyezés korlátozása,
  • a talajszennyező anyagok biológiai lebontása, illetve
  • a telephelyek környezetterhelésének azonosítása és korlátozása területén.

A Főirány szakértői, mérnöki tervezési tevékenysége a környezetvédelmi követelményeknek való vállalati, intézményi, szervezeti megfelelést támogatja. Meghatározó területei:

 • környezeti teljesítményértékelés kivitelezése,
 • a környezeti teljesítményt javító gazdálkodási, képzési, irányítási intézkedések és aktivitások megtervezése,
 • előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció (EVD), környezeti hatástanulmány, hatásvizsgálati adatlap, környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kidolgozása,
 • életciklus-elemzés kivitelezése termékfejlesztésekhez,
 • kárfelmérési/kárértékelési dokumentáció és kármentesítési tervek kidolgozása,
 • mérési, analitikai, labor-szolgáltatások a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés, a zaj-, a rezgés-,  az ionizáló sugárzások okozta terhelések/károsítások területén,
 • a védett, illetve a közösségi (EU) jelentőségű természeti értékekkel kapcsolatos vállalati intézkedési tervek kidolgozása,
 • rekultiváció, zöldfelület, védőfásítás tervezése,
 • mérnökbiológiai létesítmények tervezése környezetvédelmi feladatok megoldásához,
 • környezeti monitoring eljárások megtervezése és üzemeltetése,
 • „Zöld arculat” tervezés,
 • információs szolgáltatások a környezeti követelmények, illetve szabályozás alakulásáról, szaktanácsadás a piaci pozíciók javításához

A Főirány oktatási szolgáltatásainak fő területei: Környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, erdőgazdálkodási, rekreációs és turisztikai szakterületen szakanyagok és képzési tematikák kifejlesztése, konkrét képzések, tanfolyamok lebonyolítása (pl. kihelyezett hétvégi ill. egyhetes szakmai tréningek, három-négy hetes szintentartó illetve szakértői vizsgákra felkészítő kurzusok).  

 

Dr. Pájer József
főirányvezető