Ökoenergetika

A főirány energetikai ültetvények létesítésével, és hasznosításával kapcsolatos kutatásokat végez, amelyhez kapcsolódóan  a biomassza-termesztés és hasznosítás műszaki feltételeinek megteremtését is vizsgáljuk.

1. Erdő-ültetvény alprogram

 

A lignocellulózok energetikai hasznosítása témakörben a mezőgazdasági erdészeti és faipari melléktermékek/hulladékok energetikai hasznosításával, valamint az energetikai ültetvényekkel kapcsolatos termesztési és fajtavizsgálati kutatások, hozamvizsgálatok, anyagvizsgálatok.

2. Műszaki- és technológia-fejlesztések alprogram:

A műszaki fejlesztéssel kapcsolatos témákban az energetikai ültetvények létesítésével, betakarításával és energetikai hasznosításuk gépészeti kérdéseivel (betakarítás, logisztika, energetikai tömörítvények, pellettechnológia, tüzelőberendezések, pirolízis) kapcsolatos kutatások folynak. Itt vizsgálják a biomasszabázisú energiatermelés környezeti hatásait is.

3. Biogáz alprogram:

A altémában a hulladék- és a termesztett biomasszák biogáz-termeléssel kapcsolatos hasznosítására ill. a biogáziszap ártalmatlanítására vonatkozó kutatások, valamint a termikus hatásokra bekövetkező biomassza-gázosodási folyamatok vizsgálatával kapcsolatosak. Megkezdődtek a biometán-előállítási kísérletek is biogáz-tisztításra alapozva.

4. Ökoinnováció alprogram

A programban az új kutatási témák megalapozásával, az elért kutatási eredmények közzétételével és hasznosításával, valamint a tudományos eredmények oktatásban történő hasznosításának szervezésével kapcsolatos munkák folynak. 

 

Tudományos témavezető:
Prof. Dr. Marosvölgyi Béla D.Sc.