RaABa-projekt

RaABa-projekt: „Erőforráskímélő építőipar – építőipari bontott elemek újrahasználatának regionális hálózata”

Épített környezetünk, gazdaságunk nem csupán legnagyobb anyagraktárának számít, hanem napjaink egyik legnagyobb hulladéktermelő ágazata is. Az épületek bontása során jelenetős mennyiségű, értékes ásványi eredetű vagy szerves anyag és fém szabadul fel, melyek ugyanakkor alig kerülnek újrahasznosításra. Az újrahasználatot támogató hálózatok ezért fontos szerepet játszhatnak a hulladék termelődésének megelőzésében, és az erőforráskímélő építőipar kialakításában.

Hazánkban az építőipari anyagokat és elemeket újrahasznosító és javító regionális hálózatokra kiemelt szükség lenne az alacsonyabb vásárlóerő lakhatásának komfortosabbá tételéhez.

Azok az építési elemek, melyek egy bontást követően működőképesek, használhatóak maradnak, és ezáltal gazdasági értékük is megmarad, az újrahasználatot támogató hálózat révén kerülnek ki a hulladékok közül. Így az építőelem értéke általánosságban véve megmarad, miközben deponálásának költségei is megtakaríthatóak. Az újrahasználat folyamata mindezeken túl új, zöld munkahelyeket jelent a regionális kereskedelmi és ipari ágazatban.

Mindennek megvalósítására a bontott építési anyagok és termékek újrahasználatát támogató, regionális hálózatok kialakítására lenne szükség.

Az európai hulladékgazdálkodást a 2008. évi, 2008/98/EK számú hulladékgazdálkodási irányelv szabályozza. Ebben az irányelvben egy ötszintű hulladékhierarchia került meghatározásra, melyhez a tagállamoknak is tartaniuk kell magukat. A hulladékhierarchia egy új hulladékkezelési kategóriát, az „újrahasználatra való előkészítést” is tartalmazza, mely érdemben megelőzi az „anyagában való újrafeldolgozást”.

 

A 2008-as hulladékgazdálkodási irányelv rendelkezései szerint a tagállamoknak 2020-ig el kell érniük, hogy az építőipari hulladékok legalább 70 százaléka újrahasznosításra kerüljön. Az építőanyag börzék segítségével történő újrahasználat épp ezt a célkitűzést szolgálná, miközben a termék-életciklusokban való gondolkodás elterjesztéséhez és a termék-életciklus meghosszabbításához egyaránt hozzájárulna.

 

A projekt az Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg. Vezető partner a bécsi székhelyű Ressourcen Management Agentur, Magyarországot cégünk, az NymE KKK Nonprofit Kft. képviseli.

 

projekt előnye és elvárt eredményei:

 

Környezeti előnyök

·         Az újrahasználattal szükségtelenné válik egyes új termékek beszerzése és az építési elemek használati időtartama jelentősen megnő, ennek köszönhetően kevesebb új nyersanyagot használunk, csökken az energiafelhasználás, az emisszió és kevesebb hulladék termelődik.

 

Gazdasági előnyök

·         A lokális újrahasználatot támogató hálózatok révén a munka hozzáadott értéke helyben hasznosul, a regionális vásárló- és gazdasági erő is nő. Kisebb üzemek megélhetése biztosabbá válik, új munkahelyek teremthetők (green jobs).

 

A projekt tevékenységei:

A regionális újrahasználatot célzó hálózat kialakítása keretében azonosításra kerülnek a bontásra ítélt épületek potenciális értéket képviselő építőelemei, melyeket a szakszerű visszabontást követően előkészítenek a tulajdonképpeni újrahasználatra.

 

Az újrahasználatra előkészített építési elemek nem hulladékként kerülnek újrahasznosításra, hanem eredeti, termék funkciójukban. Ezáltal, és az életciklus meghosszabbítása révén a hulladék mennyisége csökken, párhuzamosan a keletkező hulladék környezetre és egészégre gyakorolt negatív hatása is mérséklődik.

 

Az építőanyag börze a meglévő épületállományból visszabontott, összegyűjtött és újrahasználatra előkészített építési elemek, termékek (pl. nyílászárók, padlóburkolatok) platformja lesz. Magába foglalja a teljes folyamatot: a sérülésmentes kibontástól az újrahasználatra való előkészítésen át az eladásig, és ismételt beépítésig.

 

A projekt elvárt regionális hatásai:

Az építőipari elemek és anyagok újrahasználatának köszönhetően az alábbi környezeti és gazdasági hatások érvényesülését várjuk:

 

1.      Hozzájárulás a hulladék-elkerülés folyamatához, vagyis az újrahasználatnak köszönhetően kevesebb építési törmelékkel kell megbirkóznia a hulladékgazdálkodásnak. Ennek megfelelően a hulladék kezelésének, hatástalanításának költségei csökkenek.

 

2.      Nemzetgazdasági szinten az építési elemek megmaradnak értékes anyagi voltukban és további használatuk lehetségessé válik.

 

3.      Munkahelyeket őrzünk meg és újakat teremtünk az újrahasználatra való előkészítés munkaigénye által. Az építési elemek szakszerű kibontásához és újrahasználatra való előkészítéséhez kisiparosokra és építőipari cégekre lesz szükség.

 

4.      Annak köszönhetően, hogy a bontásra ítélt épületekből eltávolításra kerülnek az újrahasznosítható elemek, az ásványi eredetű építési-bontási törmelék minősége is javul.

 

10-9037-új.JPG09-IMG_9054.JPG02-IMG_0533.JPG04-IMG_9242.JPG05-IMG_9179.JPG07-IMG_9208.JPG06-IMG_9218.JPG03-IMG_9265.JPG08-IMG_9088.JPG1-IMG_9561.JPG

Vissza