K+F eredmények

 • Hulladéklerakón keletkező csurgalékvíz tisztítása

  Jelenleg a szilárd települési hulladéklerakókon keletkező csurgalékvizet medencében tárolják, majd visszaforgatják a lerakóra, illetve a természetes párolgást kihasználva érik el a tározó tartalmának állandó szinten tartását. Elszállítása szennyvíz-tisztítómûbe nagy költséget jelentene. A csurgalékvíz visszaforgatása azonban nem jelent hosszú távú megoldást, mivel évek hosszú sora után a víz szennyezõ anyag tartalma akkumulálódik, és olyan szintet ér el, amely a lerakó konszolidációját, stabilitását veszélyezteti, továbbá kritikus esetekben, pl. nagy esõzések során, egy esetleges túlcsordulás nagy kockázatot jelent a környezetre. A szennyezett csurgalékvíz tisztítása éppen ezért elengedhetetlen. Ma Magyarországon egyetlen hulladéklerakó sem alkalmaz helyben csurgalékvíz tisztítást.

  Részletek
 • Tüzelőanyag modellezés

  Az Ökoenergetika Főirány Biomassza tüzelőanyagok..

  Részletek
 • HEALTH projekt

  A „HEALTH – országhatárokon átnyúló információs csomópont: energia- és erõforrás-hatékonyság az egészségügyben” projekt célja az egészségügy környezetvédelme területén kompetenciafejlesztés és együttmûködés támogatása tapasztalatcsere és tudásmegosztás révén. 

  Részletek
 • Audi gyárbővítés kompenzációja

  Az Audi Hungaria Motor Kft. gyárbõvítése során a Natura2000 és az ökológiai hálózatokban fekvõ területeket foglalt el, ezért az illetékes hatóság egy egységes környezethasználati engedélyben kiegyenlítõ intézkedések megvalósítását írta elõ. A kiegyenlítõ intézkedések koordinálását pályázat útján a NymE KKK Nonprofit Kft. nyerte meg.

  Részletek
 • Sopron Megyei Jogú Város környezetvédelmi programjának kidolgozása

  A települések számára jogszabály írja elõ környezetvédelmi program készítését, illetve hat évenkénti megújítását. A dokumentum feladata, hogy feltárja a környezeti problémákat és intézkedéseket írjon elõ azok mérséklésére. 

  Részletek
 • 2011. évi beszámoló konferencia

  Tudományos konferencián számoltunk be a GOP 1.1.2.-07/1-2008-0002 pályázatból folytatott kutatási tevékenységünk eredményeirõl. 

  Részletek