AGFORWARD projektről

Az AGFORWARD egy négy éves futamidejű, 6 millió euró költségvetésű, az Európai Unió 7. keretprogramjában támogatott nemzetközi kutatási projekt. A projekt futamideje: 2014-2017. Célja a vidékfejlesztés előmozdítása agroerdészeti rendszerek alkalmazásával. (A célkitűzés angol nyelvű megfogalmazásából adódik: AGroFORestry that Will Advance Rural Development in Europe). A projekt 26 európai kutatóintézet és nemzetközi szervezet együttműködésében valósul meg. A magyarországi partner a Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft.

A projekt célja

A projekt fő célja az, hogy meghatározza, hogyan válhat az agroerdészeti gyakorlat jól jövedelmező, erőforrás-hatékony, és környezetkímélő gazdálkodási formává. Ennek első lépése az agroerdészeti rendszerek európai jelenlétének, ill. szerepének meghatározása. A projekt másik lényeges eleme olyan innovatív fejlesztések meghatározása, megvalósítása és vizsgálata, melyek növelik az agroerdéazeti rendszerek ökológiai-gazdasági előnyeit és fenntarthatóságát. E célkitűzés megvalósítása az agroerdészetben érdekelt szereplők (gazdálkodók, döntéshozók, hatóságok, civil szervezetek, kutatóintézetek, stb. ) együttműködésével történik. A projekt adatfeldolgozó, értékelő, és modellező modulja az agroerdészeti rendszerek termőterület/termelő gazdaság/táj szinteken való alkalmazását vizsgálja, megelőző modellező kutatások eredményeire alapozva. A projekt negyedik fő komponense a megfelelő agroerdészeti technológiák széleskörű európai adoptálását segíti döntéselőkészítő anyagok készítésén és ismeretterjesztő tevékenységeken keresztül.

A projekt-konzorcium koordinátora és tagjai

 • Cranfield University (Egyesült Királyság) - Projekt koordinátor
 • European Forest Institute
 • Association de Coordination Technique Agricole (Franciaország)
 • University of Santiago de Compostel (Spanyolország)
 • TEI Stereas Elladas (Görögország)
 • Institut National de la Recherche Agronomique (Franciaország)
 • BTU Cottbus (Németország)
 • Universidad de Extremadura (Spanyolország)
 • Instituto Superior de Agronomia, Lisbon (Portugália)
 • University of Copenhagen (Dánia)
 • Research Station FDEA-ART Zurich (Svájc)
 • Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (Wervel vzw) (Belgium)
 • Aarhus University (Dánia)
 • Agri Food and Biosciences Institute (Egyesült Királyság)
 • Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (Olaszország)
 • Louis Bolk Institute (Hollandia)
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (Olaszország)
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft (Magyarország)
 • Universitatea Babes-Bolyai (Románia)
 • Veneto Agricoltura (Olaszország)
 • Agroof (Franciaország)
 • Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (Franciaország)
 • Association Française d’AgroForesterie (Franciaország)
 • World Agroforestry Centre (Nemzetközi Agroerdészeti Központ)
 • European Agroforestry Federation (Európai Agroerdészeti Szövetség)

A NyME KKK szerepe az AGFORWARD projektben

Kutatóintézetünk az agroerdészet területén tevékenykedő hazai szereplőkkel együttműködve a magyar legelőerdőkre és mezőgazdasági agroerdészeti rendszerekre fókuszáló kutató és fejlesztő hálózatot épít fel. A projektben résztvevő kutatók, szakemberek kiválasztott mintaterületeken ill. a NyME KKK saját kísérletei keretében terméselemzést és ökoszisztéma vizsgálatokat fognak végezni, melynek eredményei bemeneti információként szolgálnak az agroerdészeti rendszerek alkalmazásának termőterület/gazdaság/táj szintű hatásának modellezéséhez. Emellett fontos feladatunk az agroerdészet szerepének vizsgálata a jelenlegi és a jövőben formálódó hazai politikai keretrendszerben. A projekt során a többi partnerintézményhez hasonlóan a magyar gazdálkodókat, döntéshozókat, és szakembereket segítő döntéselőkészítő dokumentumokat készítünk, de természetesen a szélesebb körű publikumot is igyekezzük ismeretterjesztő anyagokon keresztül folyamatosan tájékoztatni. A projekttel kapcsolatban bővebb információ itt lelhető fel: https://www.agforward.eu/index.php/hu/