Agroerdészet

Mit jelent az agroerdészet?

Az agroerdészeti gyakorlatban egyazon területen a fás vegetációt (fák, bokrok) tudatosan kombinálják mezőgazdasági haszonnövény kultúrákkal és/vagy állattartással. Az így nyert multifunkcionális rendszer elemeinek egymásra gyakorolt kedvező hatásaiból eredően mind ökológiai, mind gazdasági vonatkozásban fenntarthatóbb gazdálkodás valósulhat meg. Az agroerdészeti rendszerek – megfelelő technológia alkalmazása mellett - kedvező gazdasági megtérülési mutatókkal rendelkeznek, ugyanakkor olyan fontos ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, mint például a karbon-megkötés, víz-és talajvédelem, biodiverzitás megőrzése, és a rekreációs lehetőségeket is befolyásoló tájképi változatosság. Hangsúlyozni kell azonban, hogy tekintettel az agroerdészeti rendszerek bonyolultságára, és arra, hogy megfelelő működésük záloga a helyi környezeti és szocio-ökonómiai feltételekhez történő pontos igazodás, létrehozásuk és fenntartásuk komoly szakértelmet igényel.

Kutatóintézetünk több agroerdészetre fókuszáló nemzetközi együttműködésben is részt vett, melyek között egyaránt szerepelnek kutatási és innovációs, hálózatosodást segítő és oktatási-képzési jellegű projektek. A projektek keretében végzett tevékenységünkről és az eredményekről az alábbi linkeken érhetők el bővebb információk: