Agroerdészet

Mit jelent az agroerdészet?
Az agroerdészeti gyakorlatban egyazon területen a fás vegetációt (fák, bokrok) tudatosan kombinálják mezőgazdasági haszonnövény kultúrákkal és/vagy állattartással. Az így nyert multifunkcionális rendszer elemeinek egymásra gyakorolt kedvező hatásaiból eredően mind ökológiai, mind gazdasági vonatkozásban fenntarthatóbb gazdálkodás valósulhat meg.
Az agroerdészeti rendszerek – megfelelő technológia alkalmazása mellett - kedvező gazdasági megtérülési mutatókkal rendelkeznek, ugyanakkor olyan fontos ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, mint például a karbon-megkötés, víz-és talajvédelem, biodiverzitás megőrzése, és a rekreációs lehetőségeket is befolyásoló tájképi változatosság.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy tekintettel az agroerdészeti rendszerek bonyolultságára, és arra, hogy megfelelő működésük záloga a helyi környezeti és szocio-ökonómiai feltételekhez történő pontos igazodás, létrehozásuk és fenntartásuk komoly szakértelmet igényel. 
 
Az AGFORWARD projektről
Az AGFORWARD egy négy éves futamidejű, 6 millió euró költségvetésű, az Európai Unió 7. keretprogramjában  támogatott nemzetközi kutatási  projekt.  A 2014. januárjában induló projekt célja a vidékfejlesztés előmozdítása agroerdészeti rendszerek alkalmazásával.  (A célkitűzés angol nyelvű megfogalmazásából adódik: AGroFORestry that Will Advance Rural Development in Europe). A projekt 26 európai kutatóintézet és nemzetközi szervezet együttműködésében valósul meg. A magyarországi partner a Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft.
 
A projekt célja
A projekt fő célja az, hogy meghatározza, hogyan válhat az agroerdészeti gyakorlat jól jövedelmező, erőforrás-hatékony, és környezetkímélő gazdálkodási formává. Ennek első lépése az agroerdészeti rendszerek európai jelenlétének, ill. szerepének meghatározása. A projekt másik lényeges eleme olyan innovatív fejlesztések meghatározása, megvalósítása és vizsgálata, melyek növelik az agroerdéazeti rendszerek ökológiai-gazdasági előnyeit és fenntarthatóságát. E célkitűzés megvalósítása az agroerdészetben érdekelt szereplők (gazdálkodók, döntéshozók, hatóságok, civil szervezetek, kutatóintézetek, stb. )  együttműködésével történik. A projekt adatfeldolgozó, értékelő, és modellező modulja az agroerdészeti rendszerek termőterület/termelő gazdaság/táj szinteken való alkalmazását vizsgálja, megelőző modellező kutatások eredményeire alapozva. A projekt negyedik fő komponense a megfelelő agroerdészeti technológiák széleskörű európai adoptálását segíti döntéselőkészítő anyagok készítésén és ismeretterjesztő tevékenységeken keresztül.
 
A projekt-konzorcium koordinátora és tagjai
Cranfield University (Egyesült Királyság) -  Projekt koordinátor
European Forest Institute 
Association de Coordination Technique Agricole (Franciaország)
University of Santiago de Compostel (Spanyolország)
TEI Stereas Elladas (Görögország)
Institut National de la Recherche Agronomique (Franciaország)
BTU Cottbus (Németország)
Universidad de Extremadura (Spanyolország)
Instituto Superior de Agronomia, Lisbon (Portugália)
University of Copenhagen (Dánia)
Research Station FDEA-ART Zurich (Svájc)
Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (Wervel vzw) (Belgium)
Aarhus University (Dánia)
Agri Food and Biosciences Institute (Egyesült Királyság)
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (Olaszország)
Louis Bolk Institute (Hollandia)
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Olaszország)
Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft (Magyarország)
Universitatea Babes-Bolyai (Románia)
Veneto Agricoltura (Olaszország)
Agroof (Franciaország)
Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (Franciaország)
Association Française d’AgroForesterie (Franciaország)
World Agroforestry Centre (Nemzetközi Agroerdészeti Központ)
European Agroforestry Federation (Európai Agroerdészeti Szövetség)
 
A NyME KKK szerepe az AGFORWARD projektben
Kutatóintézetünk az agroerdészet területén tevékenykedő hazai szereplőkkel együttműködve a magyar legelőerdőkre és mezőgazdasági agroerdészeti rendszerekre fókuszáló kutató és fejlesztő hálózatot épít fel. A projektben résztvevő kutatók, szakemberek kiválasztott mintaterületeken ill. a NyME KKK saját kísérletei keretében terméselemzést és ökoszisztéma vizsgálatokat fognak végezni, melynek eredményei bemeneti információként szolgálnak az agroerdészeti rendszerek alkalmazásának termőterület/gazdaság/táj szintű hatásának modellezéséhez. Emellett fontos feladatunk az agroerdészet szerepének vizsgálata a jelenlegi és a jövőben formálódó hazai politikai keretrendszerben. A projekt során a többi partnerintézményhez hasonlóan a magyar gazdálkodókat, döntéshozókat, és szakembereket segítő döntéselőkészítő dokumentumokat készítünk, de természetesen a szélesebb körű publikumot is igyekezzük ismeretterjesztő anyagokon keresztül folyamatosan tájékoztatni. 
A projekttel kapcsolatban érdeklődni a következő elérhetőségen lehet:
Dr. Vityi Andrea projektvezető-kutató
NyME KKK Nonprofit Kft
and@emk.nyme.hu