Audi gyárbővítés kompenzációja

Az Audi Hungaria Motor Kft. gyárbõvítése során a Natura2000 és az ökológiai hálózatokban fekvõ területeket foglalt el, ezért az illetékes hatóság egy egységes környezethasználati engedélyben kiegyenlítõ intézkedések megvalósítását írta elõ. A kiegyenlítõ intézkedések koordinálását pályázat útján a NymE KKK Nonprofit Kft. nyerte meg.

Kiegyenlítő intézkedések

Az AHM Kft. mintegy 120 hektáros területfoglalását kiegyenlítõ (kompenzáló) intézkedések során az elpusztult élõhelyekkel azonos új vagy feljavított élõhelyeket kell létrehozni összesen mintegy 761 hektáron.

Az intézkedések során új jelölés és létrehozás útján összesen 419 hektárral növekszik a pannon homoki gyep kiterjedése a Natura 2000 hálózatban, további 325 hektáron pedig helyreállítása és javítása történik meg. Az újonnan jelölt területeken a pannon homoki gyepek természeti állapota hasonló, mint a károsodott élõhelyé. 

A 4,4 hektáron elpusztult pannon homoki borókás-nyaras élõhely helyett 13 hektáron az elpusztulttal megegyezõ minõségû élõhelyet kell kialakítani. 

Hasonló intézkedést kell végrehajtani a 0,4 hektár elpusztult  euro-szibériai erdõssztyepptölgyesek élõhely-típus esetében, amikor is  4,4 hektár új élõhelyet kell létrehozni.

A tervezett élõhely-létrehozó és helyreállító tevékenységek eredményességének elõsegítése érdekében az intézkedések 100 m környezetében, összesen 165 ha területet kell megtisztítani az özönnövényektõl a Gönyûi-homokvidék kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területen. 

Összességében a megvalósuló intézkedések (elsõsorban az új jelölések) biztosítják a Natura 2000 hálózat koherenciáját, a további intézkedések pedig jelentõsen javítják a károsodó élõhelyek természetvédelmi helyzetét mind a károsodó területen, mind a teljes hazai állomány szempontjából.