AUDI - Natura 2000

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség elfogadta a NymE KKK Nonprofit Kft koordinálásával elkészült, kiegyenlítő intézkedések megvalósításának tervét, az AUDI Hungaria Motor Kft. gyárbõvítése feltételeként a Felügyelőség 370-92/2011 végzésével módosított 370-27/2011. határozat rendelése alapján.
Az újonnan jelölt területeken a pannon homoki gyepek természeti állapota hasonló, mint a károsodott élõhelyé.

A 4,4 hektáron elpusztult pannon homoki borókás-nyaras élõhely helyett 13 hektáron az elpusztulttal megegyezõ minõségû élõhelyet kell kialakítani.

Hasonló intézkedést kell végrehajtani a 0,4 hektár elpusztult  euro-szibériai erdõssztyepptölgyesek élõhely-típus esetében, amikor is  4,4 hektár új élõhelyet kell létrehozni.

A tervezett élõhely-létrehozó és helyreállító tevékenységek eredményességének elõsegítése érdekében az intézkedések 100 m környezetében, összesen 165 ha területet kell megtisztítani az özönnövényektõl a Gönyûi-homokvidék kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területen.

Összességében a megvalósuló intézkedések (elsõsorban az új jelölések) biztosítják a Natura 2000 hálózat koherenciáját, a további intézkedések pedig jelentõsen javítják a károsodó élõhelyek természetvédelmi helyzetét mind a károsodó területen, mind a teljes hazai állomány szempontjából.