HEALTH projekt

A „HEALTH – országhatárokon átnyúló információs csomópont: energia- és erõforrás-hatékonyság az egészségügyben” projekt célja az egészségügy környezetvédelme területén kompetenciafejlesztés és együttmûködés támogatása tapasztalatcsere és tudásmegosztás révén. 

Az erõforrás-menedzsment modulban a veszélyes és nem veszélyes kórházi hulladék mennyiségének és a vezetékes víz használatának csökkentését, illetve az újrahasznosítható hulladék arányának növelését tûztük ki célul. A munka eredményeként olyan intézményre szabott javaslatcsomagok kerülnek kidolgozásra, melyek a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve igyekeznek csökkenteni a kórházak környezetterhelését.

Az utóbbi évtizedekben a világ szinte minden területén fokozottan jelentkezõ urbanizációs folyamatoknak, a fogyasztói társadalmakra jellemzõ túlzott mértékû termelésnek és fogyasztásnak köszönhetõen egyre több hulladék halmozódik fel körülöttünk. A hulladékok környezetkárosító hatása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a hulladékok központi szerepe a természeti erõforrásokkal való ésszerû gazdálkodásban. Ennek következtében megnõtt a hulladékok káros hatásai elleni védelem jelentõsége.

Magyarországon évente mintegy 80.000 tonna hulladék keletkezik az egészségügyben. Ennek mintegy 10%-a sorolható a veszélyes hulladékok körébe, a többi hulladék a lakossági hulladékkal együtt kezelhetõ.

A projekt erõforrás –menedzsment moduljának megfogalmazott célja a veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségének illetve a vezetékes víz használatának csökkentése, az újrahasznosítható hulladék mennyiségének növelése, - valamint az osztrák RMA (Erõforrás Menedzsment Ügynökség) metodikájához igazodva ezen feladatok megoldásának munkamenetének és tartalmának kidolgozása. 

A tematika felöleli a kórházakban végzett mindennapos feladatok során keletkezõ hulladékok teljes körû kezelésére vonatkozó jogszabályi hátteret, a jelenlegi gyakorlat elemzését, a hulladékgazdálkodásért felelõs személyekkel való workshop-okat, oktatást; illetve az összegyûjtött információk, adatok alapján az egyes kórházak hulladékgazdálkodásának optimalizálására irányuló kézikönyv kidolgozását, mely tartalmazni fogja a keletkezõ hulladékok mennyiségének- és veszélyességének csökkentésére,  a frakcióinak legmegfelelõbb kezelésére és a kezelés költségeinek lehetõség szerinti csökkentésére irányuló intézkedési javaslatokat.

A munka eredményeként olyan testre szabott javaslatcsomagok kerülnek kidolgozásra, melyek a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve igyekeznek csökkenteni a kórházak környezetterhelését.

 

ÉRDEKESSÉGEK

A kórház, ahol a robotok az urak (video)

Bõvebben