Sopron Megyei Jogú Város környezetvédelmi programjának kidolgozása

A települések számára jogszabály írja elõ környezetvédelmi program készítését, illetve hat évenkénti megújítását. A dokumentum feladata, hogy feltárja a környezeti problémákat és intézkedéseket írjon elõ azok mérséklésére. 

Sopron Város környezetvédelmi programjának megújítását cégünkre bízta. A munka során nem csupán a jogszabályban elõírt feladatot végeztük el, hanem a munka megkezdése elõtt feltártuk a programok kidolgozása során követett eddigi tervezõi gyakorlatot és a tanulságok alapján egy új módszert dolgoztunk ki a környezetvédelmi programok készítésére. Az új metódushoz tartozott az is, hogy nagyszámú szakértõi csoportot (22 fõ) állítottunk fel, akik csoportos alkotó technikák alkalmazásával hozták meg szakmai álláspontjukat. A munkába meghívtuk a lakosságot képviselõ különféle civil szervezeteket is. Kiemelten fontosnak tartottuk a munka során, hogy a környezeti problémák közti összefüggéseket feltárjuk és a valódi okokat orvosoljuk intézkedésekkel.